Дом Възможност Варна

viktor

Виктор Добрев

Психолог и социален работник

За себе си мога да кажа, че съм от хората, чиято професия е и съдба.

Доктор съм по Психология и имам три след дипломни специализации – по Когнитивно-поведенческо консултиране, Клинична хипноза и комуникация, Консултиране на психо-соматични разстройства и разстройства на социалната адаптация.

Предходният ми опит (4 години) е свързан с работата ми с НПО „Алтруист” – Варна, работещо с насилници, зависими и лица изтърпяващи наказания в Затвор-Варна.

Работил съм като експерт консултант към Център „Прегръдка” – Варна, за работа с деца с Хиперкинезия и разстройство на вниманието.

Хоноруван преподавател в специалност „Социална и Юридическа психология” на СУ „Климент Охридски”.

Участвал съм в социални проекти на Наблюдателна  комисия към Община Варна и на Комисия по хазарта към Финансово министерство на Република България.

Работата във  ФСПВ е изключително интересна и зареждаща – това  да се даде възможност на повече млади хора да имат мечти и бъдеще е нещо, от което Родината ми и аз се нуждаем силно в този момент. Това, да виждаш как нещо израства креативно и набира сили да живее и да се бори с трудностите, кара сърцето ми да пее.

MARIA

 

 

 

 

 

 

 

Мария Стоева

Психолог и социален работник

Магистър съм  по Психология и психопатология на развитието.  От 11 години работя активно като психолог по различни проекти, свързани с подобряване качеството на живот на деца и възрастни в неравностойно положение. В практиката си осъзнах, че да помагаш на другите е призвание, а не професия. Това е моят път и докато в сърцето ми има любов и вяра, ще го следвам.