Дом Възможност Бургас

DSC_0714Жельо Желев

управител

Завършил съм СПТУ по транспорт в гр. Бургас, след това “Богословие” в гр. София и последваща специализация “Социални дейности”. От март 2009г. съм председател на УС на СНЦ „Верният настойник”, гр. Бургас, а от края на 2014г. съм управител на „Дом Възможност”, Бургас –  част от мрежата защитени жилища на ФСПВ. За мен няма по-голямо щастие от това да правя хората щастливи. ФСПВ е още една възможност за това. Благодаря за доверието!

  • през 2010г. създава едно от първите социални предприятия в област Бургас и от тогава работи за популяризиране на социалното предприемачество в областта;
  • през 2012г. създава и управлява дом за възрастни хора „Верният настойник” с капацитет 22 места;
  • експерт-консултант към ЦМЕДТ “Амалипе” В.Търново-ЦРО Камено от 2012г.;
  • член на УС на СНЦ АВИГЕЯ ШАМА-Несебър;
  • член на националния комитет на международната организация “Samaritans Purse”, САЩ;
  • регионален координатор за Югоизточна България на „Фондация Библейска Лига”, България;
  • регионален координатор на ФИДА Интернационал, Финландия;
  • национален представител на 4 международни организации от САЩ, Германия, Австрия, Швейцария;

DSC_0725Щелиана  Иванова

социален работник

Завършила съм ПУ ,,Паисий Хилендарски‘‘  – Специалност  -„Начална училищна педагогика”. Работила съм като социален работник в ДЦ „Св. Николай Чудотворец” – работа с деца с ментални и физически увреждания. През 2014г. се присъединих към екипа на „Дом Възможност” – град Бургас. В работата ни се сблъскваме с ежедневни предизвикателства, но преодоляването им ни носи удовлетвореност от постигнатото.

DSC_0727Йоана Николова

социален работник

Имам бакалавърска степен „Социални дейности” и магистърска степен „Социално консултиране и психология” в Бургаски Свободен Университет. Преди да завърша образованието си, съм вземала участие в различни доброволни дейности, свързани с деца и лица в риск. Старт в кариерата ми даде Сдружение „Асоциация Деметра” гр.Бургас, занимаваща се с превенция на насилие и трафик на хора. Социален работник съм в „Дом Възможност”, гр. Бургас от месец октомври 2014г. За работа с такива младежи е нужно душа и сърце.