Екип

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

chrisКРИСТОФЪР МОУЛД

Основател и председател на управителния съвет

Имам повече от тридесет години опит в развиващите се и водещи организации в обществения и доброволческия сектор. Темата, която наистина ме вълнува, е социалната справедливост и се чувствам искрено щастлив, когато по един или друг начин работя за това да изграждаме един по-добър свят тук и сега.

През последните 10 години работих с две основни организации – Shaftesbury Partnership, които подпомагат стартирането и разрастването на нови предприятия в сферата на социалната реформа, създаващи възможности за маргинализирани индивиди и общности в неравностойно положение, както и The Trussell Trust, с които работихме по създаването и разработването на UK Foodbank Network.

Именно чрез Trussell Trust, през 2005 г. за първи път се докоснах до опустошителните проблеми, бедността, експлоатацията и маргинализацията за толкова много хора в Югоизточна Европа. През 2008 г. създадохме ФСПВ като българска НПО, за да разширим работата си и да изградим един по-информиран и ефективен отговор на тези проблеми.

През годините съм заемал позиции както главен изпълнителен директор и председател на местно и национално равнище. През последните десет години бях главен изпълнителен директор на Salisbury Healthcare NHS Trust и основател на председател на Healthwork UK. Непосредствено преди напускането на обществените служби, бях главен изпълнителен директор на нова правителствена организация, отговорна за обучението на полицейските служители в Англия и Уелс – задача, която ми беше възложена като част от Закона за реформа на полицията от 2001 г.

Ръководил съм двадесет и четири стартиращи предприятия и сливания и имам значителен опит в професионалното развитие, уменията и заетостта.

Завършил съм Съвременна история в Magdalen College, Oxford. Имам магистърска степен по Социална политика в London School of Economics.

tediТЕОДОРА КОЛЕВА

Изпълнителен директор

Опитът ми в неправителствения сектор с фокус върху социалната сфера вече надхвърля десет години и мога спокойно да кажа, че с всяка изминала година обичам работата си все повече! Тя ми дава И разнообразие И удовлетворение. Портфолиото ми започва с управлението на редица средносрочни и дългосрочни проекти, минава през работа по здравни и социални развитийни програми в уязвими групи и маргинализирани общности в областта превенция на поведенчески обусловени заболявания, продължава през работата с групи в риск – младежи напускащи социални институции и други маргинализирани групи и завършва с разработване на настоящата фондация. Но, разбира се, всичко е процес.

Имам магистърска степен по Клинична психология и психология на развитието от Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Консултант съм по организационно развитие и управление на човешките ресурси; сертифициран медиатор от Министерство на правосъдието, външен оценител на проекти по оперативни програми на ЕС в социалната сфера.

Автор съм на наръчник за работа с деца емоционални и поведенчески затруднения.

big_4НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ

Ръководител направление социална работа

Професионалният ми път започна като доброволец към неправителствена организация, която работи с млади хора.

По-късно имах шанса и удоволствието да бъда сред хората, които приложиха и развиха програмата на младежките домове и последващата грижа на SOS Детски селища България на територията на гр. София. Започнах като възпитател, а по-късно продължих като ръководител на младежките домове. Най-ценният урок, който научих през този период е, че постоянството и добронамереността дават много по-добри и дълготрайни резултати от големите и героични актове на състрадание и благотворителност.

През 2010 г. се присъединих към екипа на Фондация за социална промяна и включване. Радвам се, че можем да подкрепяме млади хора в първите им крачки към самостоятелност или в критични моменти от техния живот. Особено ценя стремежа на всички от екипа не само да задоволим основни социално-битови нужди, но и да предоставим повече възможности на младите хора да мечтаят и да преследват мечтите си. И понеже на всички ни се случва да грешим, ценя това, че подкрепата ни не изключва даването на „втори шанс”.

bilyanaБИЛЯНА МЛАДЕНОВА

Мениджър събития и комуникации

Още в ученическите си години се вълнувах от каузи, свързани с хора в неравностойно положение. Равноправието е основна опорна точка в моя живот и, с познанията и ентусиазма си, се надявам да успея да допринеса за това всеки човек, независимо от начина на живот, който е водил, да получи шанс и надежда за добро бъдеще.

Завършила съм Унгарска филология в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, гр. София, където, освен че усвоих унгарския език, се запознах в дълбочина с културата и историята на Унгария. Обучението си по унгарски език продължих в Институт Балаши, Будапеща, където прекарах една година като стипендиант.

Имам магистърска степен по Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността от Нов български университет.

През последните няколко години комбинирах познанията си в областта на Унгаристиката и Връзките с обществеността. Имам опит в медийните анализи, мониторинга, преводачеството и организирането на събития. От 2012 до 2014 година работих като медиен анализатор за унгарския и англо-говорящите пазари.

От ноември 2014 година съм част от екипа на ФСПВ, където разчитам основно на познанията си в сферата на масовите комуникации.

dsc_0425

БОРЯНА МАДЖОВА 

Координатор програма „Дом Възможност”

Като човек съм чувствителна и емоционална натура и общуването с различни хора винаги е било особено предизвикателство за мен. Винаги съм имала интерес към изследване на човешката природа и взаимоотношения.

По образование съм бакалавър по „Социална педагогика” и магистър по програма „Европейска социална политика и социална работа”. Професионалния си опит в сферата на социалните услуги стартирах като доброволец в НПО през 2001 година. Стана случайно. По съвет на приятел кандидатствах за свободна позиция по проект и бях приета за доброволец, а в последствие назначена като „сътрудник на терен”, предоставящ здравни и социални услуги сред високо рискови групи в столицата и страната.

Била съм част от няколко международни и национални проекти към различни организации, както и в такива на местно ниво.

Станах част от голямото семейство на ФСПВ през 2016 година, което ми дава широки възможности както за продължаващо развитие, така и за споделяне на натрупания вече разностранен опит в предлагането на социални услуги на млади хора в риск.

Тук съм защото вярвам, че всеки има право на достойнство, равни възможности и шанс за по-добър живот. Уважавам и подкрепям личния избор, а целта ми е да бъда от полза на този, който се нуждае и търси варианти за справяне.

ag АНЕТ ГЛАВ

Координатор за Балканите

Започнах работа във „Фондация за социална промяна и включване“ като Координатор за Балканите през април 2014 г. и искрено се наслаждавам на разнообразните задачи, които позицията ми включва. Част от работата ми се състои в проучване на нуждите и разпоредбите в различните страни на Балканите, както и в идентифицирането на потенциални партньори в създаването на мрежа, които подкрепят визията и ценностите ФСПВ. Друга основна задача за мен, като Координатор за Балканите, е организирането на годишна конференция – с помощта на екипа на ФСПВ, разбира се.

Имам докторантура от богословския Brunel University / London School (LST). Работя като академичен преподавател в департамента за дистанционно обучение в LST, където съм и лидер на групата за социална справедливост.

georgi kolevГЕОРГИ КОЛЕВ

Мениджър бизнес развитие

Професионалната ми кариера започна преди 20 години като търговски представител – директни продажби на аксесоари за дома. От тогава пътят ми тръгна в тази посока.

Преминал съм през различни фирми и позиции след това докато преди 10 години започнах работа в една от най – големите компании в областта на професионалното почистване и управление на сграден фонд в България. Там имах възможност да развия професионалните си умения посредством работа с корпоративни клиенти, развиване на търговска мрежа, обучения и управление на търговски отдел.

През февруари 2016г.се присъединих към екипа на ФСПВ, като отговарям за направлението Бизнес развитие на фондацията. Да съм част от работата и екипа е вдъхновение за мен. Съзнанието, че помагаме за по-нормален и щастлив живот на младежите, децата и семействата от Програма “Дом Възможност” и Програма „Ранно детско развитие в уязвими общности” ми носи огромно удовлетворение.

polinaПОЛИНА ХИТОВА

Експерт фондонабиране

Присъединих се към екипа на „Фондация за социална промяна и включване” през ноември 2015 г. с ентусиазъм да спомагам за положителната промяна в живота на хората. Още като студент по Европеистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски” мечтаех да работя по проекти, свързани с образование и оказване на подкрепа на хора в нужда. През годините трупах опит в областта на разработването и изпълнението на проекти, предимно финансирани от фондовете на Европейския съюз. Била съм и от двете страни на обществените поръчки – като кандидат по ЗОП и като възложител по ПМС №69. Участвала съм в различни проекти, в това число медийни и образователни, които дават възможност за развитие на младите хора. Във фондацията имам възможност да разширя областите си на действие, като реализираме  идеи, финансирани от разнообразни донори.

Имам бакалавърска степен в специалност Европеистика и магистърска степен  в специалност „Управленски информационни системи” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.