Екип

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

chrisКРИСТОФЪР МОУЛД

Основател

Председател на Фондация за социална промяна и включване, председател на Trussell Trust — неправителствена благотворителна организация, която управлява мрежата на хранителна банка във Великобритания.

Имам участие в няколко социални предприятия във Великобритания:

– The Shaftesbury Partnership – подпомага стартирането и разрастването на нови предприятия в сферата на социалната реформа, създаващи възможности за маргинализирани индивиди и общности в неравностойно положение.

– The Social Business Partnership– консултиране на големи компании за дейностите им по осигуряване на възможност на дистанцирани от пазара на труда индивиди за достъп до веригите им за доставки.

– Nurse First – иновационна и лидерска програма за професионалисти в областта на здравеопазването.

– FranchisingWorks – превръщаме търсещите работа в работодатели като подпомагаме безработни хора да станат франчайз партньори, като установят собствен бизнес.

Имам повече от двадесет години опит в публичния сектор на управленски позиции като председател и изпълнителен директор на местни и национални структури в здравеопазването – изпълнителен директор на Salisbury Healthcare NHS Trust за период от десет години и основател и председател на Healthwork UK. Заемал съм позицията изпълнителен директор на нов, обществен орган отговорен за обучението на полицейските служители в Англия и Уелс.

Ръководил съм над петнадесет стартиращи предприятия и сливания, и имам богат опит в сферата на професионалното развитие, надграждане на умения и наемането на персонал.
Завършил съм „Съвременна история“ в Magdalen College, Oxford. Имам магистърска степен по „Социални науки“ от London School of Economics.

tediТЕОДОРА КОЛЕВА

Изпълнителен директор

Опитът ми в неправителствения сектор с фокус върху социалната сфера вече надхвърля десет годинии мога спокойно да кажа, че с всяка изминала година обичам работата си все повече! Тя ми дава И разнообразие И удовлетворение. Портфолиото ми започва с управлението на редица средносрочни и дългосрочни проекти, минава през работа по здравни и социални развитийни програми в уязвими групи и маргинализирани общности в областта превенция на поведенчески обусловени заболявания, продължава през работата с групи в риск – младежи напускащи социални институциии други маргинализирани групи и завършва с разработване на настоящата фондация. Но, разбира се, всичко е процес.

Имам магистърска степен по Клинична психология и психология на развитието от Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Консултант съм по организационно развитие и управление на човешките ресурси; сертифициран медиатор от Министерство на правосъдието, външен оценител на проекти по оперативни програми на ЕС в социалната сфера.

Автор съм на наръчник за работа с деца емоционални и поведенчески затруднения.

big_4НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ

Ръководител направление социална работа

Професионалният ми път започна като доброволец към неправителствена организация, която работи с млади хора.

По-късно имах шанса и удоволствието да бъда сред хората, които приложиха и развиха програмата на младежките домове и последващата грижа на SOS Детски селища България на територията на гр. София. Започнах като възпитател, а по-късно продължих като ръководител на младежките домове. Най-ценният урок, който научих през този период е, че постоянството и добронамереността дават много по-добри и дълготрайни резултати от големите и героични актове на състрадание и благотворителност.

През 2010 г. се присъединих към екипа на Фондация за социална промяна и включване. Радвам се, че можем да подкрепяме млади хора в първите им крачки към самостоятелност или в критични моменти от техния живот. Особено ценя стремежа на всички от екипа не само да задоволим основни социално-битови нужди, но и да предоставим повече възможности на младите хора да мечтаят и да преследват мечтите си. И понеже на всички ни се случва да грешим, ценя това, че подкрепата ни не изключва даването на „втори шанс”.

DarinaДАРИНА ГЕОРГИЕВА

Координатор програма“Дом Възможност“

Още като ученичка доброволствах при различни акции за подпомагане на деца в неравностойно положение. Като студентка се присъединих към голяма международна неправителствена организация и с времето интересът ми към социалната сфера нарастваше все повече.

Завършила съм бакалавър Маркетинг и реклама, последван от магистратура по Трудова и организационна психология. Имам редица допълнителни квалификации и в двете сфери: от Коучинг, през Кратки подходи в психотерапията, до внедряване на ISO, фондонабиране, маркетинг в социалните медии, бизнес планиране.

Работният ми опит също е разнообразен. Участвала съм в управлението на много и различни европейски проекти. Имам 2 годишен опит като мениджър обучения в голяма консултантска компания за управление и развитие на човешките ресурси. Където в последствие работих и като консултант човешки ресурси. Имам над 4 годишен опит като специалист дигитален маркетинг, което включваше  работа в социалните мрежи, кампаниен маркетинг, опериране на разнообразни маркетингови платформи, мейл маркетинг, комуникация с клиенти, изграждане на уебсайтове. 7 години опит като телевизионна водеща на предаване за българския бит и култура, към асоциация, официален партньор на ЮНЕСКО.

От април 2014 съм част от екипа на Фондация за социална промяна и включване, където имам възможността да приложа всички натрупани знания и умения в кауза, която наистина си заслужава. Много хора приемат начина си на живот като даденост, без да имат реална представа как живеят хората в неравностойно положение. По тази причина приемам работата си във ФСПВ като мисия. Идеята, че всеки ден допринасям за това някой, някъде в България да чувства, че има подкрепа и възможност за нормален живот, е уникална!

dsc_0425

БОРЯНА МАДЖОВА 

Координатор програма „Дом Възможност”

Като човек съм чувствителна и емоционална натура и общуването с различни хора винаги е било особено предизвикателство за мен. Винаги съм имала интерес към изследване на човешката природа и взаимоотношения.

По образование съм бакалавър по „Социална педагогика” и магистър по програма „Европейска социална политика и социална работа”. Професионалния си опит в сферата на социалните услуги стартирах като доброволец в НПО през 2001 година. Стана случайно. По съвет на приятел кандидатствах за свободна позиция по проект и бях приета за доброволец, а в последствие назначена като „сътрудник на терен”, предоставящ здравни и социални услуги сред високо рискови групи в столицата и страната.

Била съм част от няколко международни и национални проекти към различни организации, както и в такива на местно ниво.

Станах част от голямото семейство на ФСПВ през 2016 година, което ми дава широки възможности както за продължаващо развитие, така и за споделяне на натрупания вече разностранен опит в предлагането на социални услуги на млади хора в риск.

Тук съм защото вярвам, че всеки има право на достойнство, равни възможности и шанс за по-добър живот. Уважавам и подкрепям личния избор, а целта ми е да бъда от полза на този, който се нуждае и търси варианти за справяне.

ag АНЕТ ГЛАВ

Координатор за Балканите

Започнах работа във „Фондация за социална промяна и включване“ като Координатор за Балканите през април 2014 г. и искрено се наслаждавам на разнообразните задачи, които позицията ми включва. Част от работата ми се състои в проучване на нуждите и разпоредбите в различните страни на Балканите, както и в идентифицирането на потенциални партньори в създаването на мрежа, които подкрепят визията и ценностите ФСПВ. Друга основна задача за мен, като Координатор за Балканите, е организирането на годишна конференция – с помощта на екипа на ФСПВ, разбира се.

Имам докторантура от богословския Brunel University / London School (LST). Работя като академичен преподавател в департамента за дистанционно обучение в LST, където съм и лидер на групата за социална справедливост.

bilyanaБИЛЯНА МЛАДЕНОВА

Мениджър събития и комуникации

Още в ученическите си години се вълнувах от каузи, свързани с хора в неравностойно положение. Равноправието е основна опорна точка в моя живот и, с познанията и ентусиазма си, се надявам да успея да допринеса за това всеки човек, независимо от начина на живот, който е водил, да получи шанс и надежда за добро бъдеще.

Завършила съм Унгарска филология в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, гр. София, където, освен че усвоих унгарския език, се запознах в дълбочина с културата и историята на Унгария. Обучението си по унгарски език продължих в Институт Балаши, Будапеща, където прекарах една година като стипендиант.

Имам магистърска степен по Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността от Нов български университет.

През последните няколко години комбинирах познанията си в областта на Унгаристиката и Връзките с обществеността. Имам опит в медийните анализи, мониторинга, преводачеството и организирането на събития. От 2012 до 2014 година работих като медиен анализатор за унгарския и англо-говорящите пазари.

От ноември 2014 година съм част от екипа на ФСПВ, където разчитам основно на познанията си в сферата на масовите комуникации.

georgi kolevГЕОРГИ КОЛЕВ

Мениджър бизнес развитие

Професионалната ми кариера започна преди 20 години като търговски представител – директни продажби на аксесоари за дома. От тогава пътят ми тръгна в тази посока.

Преминал съм през различни фирми и позиции след това докато преди 10 години започнах работа в една от най – големите компании в областта на професионалното почистване и управление на сграден фонд в България. Там имах възможност да развия професионалните си умения посредством работа с корпоративни клиенти, развиване на търговска мрежа, обучения и управление на търговски отдел.

През февруари 2016г.се присъединих към екипа на ФСПВ, като отговарям за направлението Бизнес развитие на фондацията. Да съм част от работата и екипа е вдъхновение за мен. Съзнанието, че помагаме за по-нормален и щастлив живот на младежите, децата и семействата от Програма “Дом Възможност” и Програма „Ранно детско развитие в уязвими общности” ми носи огромно удовлетворение.

polinaПОЛИНА ХИТОВА

Експерт фондонабиране

Присъединих се към екипа на „Фондация за социална промяна и включване” през ноември 2015 г. с ентусиазъм да спомагам за положителната промяна в живота на хората. Още като студент по Европеистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски” мечтаех да работя по проекти, свързани с образование и оказване на подкрепа на хора в нужда. През годините трупах опит в областта на разработването и изпълнението на проекти, предимно финансирани от фондовете на Европейския съюз. Била съм и от двете страни на обществените поръчки – като кандидат по ЗОП и като възложител по ПМС №69. Участвала съм в различни проекти, в това число медийни и образователни, които дават възможност за развитие на младите хора. Във фондацията имам възможност да разширя областите си на действие, като реализираме  идеи, финансирани от разнообразни донори.

Имам бакалавърска степен в специалност Европеистика и магистърска степен  в специалност „Управленски информационни системи” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.