Стани работодател

За да развие едни човек заложбите си и да реализира капацитета си е необходим шанс. Младежите участващи в програма „Дом Възможност” получават шанс да поемат живота си в ръце – да завършат образованието си и/или да започнат работа, като в този процес имат нашата пълна подкрепа.

Всички сме имали своите първи стъпки в професионалното си развитие. Всички сме имали трудности. Mладежите в неравностойно положения имат своите особености, и в някои случаи им е по-трудно, но с разбиране и помощ най-често успяват.

Участниците в програма „Дом Възможност” получават подкрепа за професионалното си ориентиране, в намирането и задържането на работното място, както и менторство от социалните работници.

Ние във ФСПВ имаме добра практика в развиване и поддържане на добро сътрудничество с работодателите, за да улесним и подпомогнем процеса на адаптация и усвояване на трудовите умения и навици. Работодателите и младежите могат да разчитат на нас за подкрепа в преодоляване на всякакви предизвикателства, които срещат в началото на професионалната си реализация.

До момента имаме успешно сътрудничество с бгпратка, кметство с. Скравена, Меркурий ЦМ – Габрово, Криейшънс-ГOOD

В случай, че имате желание да дадете шанс на млад човек да започне професионалния си път, свържете се с нас:

t.koleva@fscibulgaria.org или 0878 664 858 – Теодора Колева.